Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010

Εκλογές

Με απόφαση του Δ.Σ. Η Ομάδα Διάσωσης Πυροπροστασίας Νότιας Κυνουρίας <Αγιεληδι> θα πραγματοποιήσει την τακτική της γενική Συνέλευση στις 27-12-2010! 
Η Συνέλευση θα γίνει στην Βιβλιοθήκη πάνω από το Δημαρχείο στις 19.00.

Τα θέματα είναι.
  1. Απολογισμος προηγούμενης Διοίκησης
  2. Έκθεση πεπραγμένων προηγούμενης διοίκησης
  3. Οικονομικός απολογισμός και απαλλαγή προηγούμενης διοίκησης
  4. Προτάσεις για το μέλλον της ομάδας
  5. Εκλογές 
Δικαίωμα να παραβρεθούν έχουν όλα τα μέλη της ομάδας (Επίτιμα, Τακτικά, Δόκιμα) 
Δικαίωμα να συμμετέχουν στις εκλογές έχουν μόνο τα τακτικά και επίτιμα μέλη όπως το καταστατικό και ο εσωτερικός κανονισμός ορίζει.
Οι υποψήφιοί για το Δ.Σ. υποχρεούνται να καταθέσουν εγγράφως την αίτηση τους στον Πρόεδρο κ Λάτση (6997259055) στα χρονικά περιθώρια που το καταστατικό ορίζει!

(Τακτικό μέλος είναι αυτός-η που τα τελευταία δυο χρόνια συμμετείχε σε τουλάχιστον 2 δραστηριότητες της ομάδας)