Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

Το μονοπάτι στη λίμνη της πελιάς

Η Ομάδα Διάσωσης στα πλαίσια των εθελοντικών δράσεων που έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια στην Νότια Κυνουρία έκανε ακόμα ένα μονοπάτι.


Στην είσοδο της πόλης του Λεωνιδίου έφτιαξε δυο μονοπάτια για να διευκολύνει την πρόσβαση στην λίμνη της πελιάς και στην παραλία Λάκκου.