Τρίτη 3 Μαρτίου 2009

Δωρεά

Η Ομάδα Διάσωσης- Πυροπροστασίας
Νότιας Κυνουρίας
<<Αγιεληδι>>
και η Π.Ε.Φ.Ο. Λεωνιδίου θέλοντας να δείξουν τον κοινωνικό χαρακτήρα τους, προσέφεραν 260 ευρώ σε τρόφιμα (200 Αγιεληδι, 60 Π.Ε.Φ.Ο.) τα οποία θα διατεθούν σε 13 οικογένειες του Λεωνιδίου που έχουν ανάγκη
!