Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2010

Αποτελέσματα εκλογών 2010

Στις 27-12-10 η Ομάδα Διάσωσης -Πυροπροστασίας Νότιας  Κυνουρίας πραγματοποίησε την τακτική γενική συνέλευση .
Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής
 Εγγεγραμμένοι (τακτικά, επιτίμα μέλη)  49
Ψήφισαν 39
Έλαβαν
Λάτσης Γεώργιος 34
Διαμαντής Κώστας 22
Κυρίος Θεόδωρος 22
Καρκάλας Γεώργιος 20
Πουτσελάς Δημήτριος 19
Κοντολέου Μέλπω 18
Αργύρης Νικόλαος 17
Καττής Νίκος 11

Σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. θα οριστούν οι θέσεις που θα αναλάβουν οι εκλεγέντες 7.