Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2011

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας

Σύμφωνα με το Άρθρο 11 παρ. 4 Τα μέλη του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν με φανερή ψηφοφορία από τους 7 εκλεγέντες κατά τις εκλογές στις 27-12-2010  έχουν ως εξής

Πρόεδρος   Λάτσης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος   Διαμαντής Κώστας

Γενικός Γραμματέας   Κοντολέου Μέλπω

Ταμίας   Καρκάλας Γεώργιος

Έφορος Δημ. Σχέσεων   Κυρίος Θεόδωρος

Έφορος Υλικού   Πουτσελάς Δημήτριος

Μέλος   Αργύρης Νίκος

Επίσης με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την θέση του επιτίμου μέλους κατέχει ο Πρώτος Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας Ιωάννης Μαρνέρης.